Evinrude og Johnson service

Har du en Evinrude eller Johnson som trenger reparasjon eller service?
Da kan du levere den til oss.
I snart 10 år har vi forhandlet og hatt godkjent verksted for disse motorene
og vi har nødvendig spesialverktøy og kompetanse for alle reparasjoner.
Evinrude E-tech og nå nye G2 krever riktig utstyr med servicepc og riktig
personell med kurs og kompetanse, og det har vi!
Velkommen med din motor!